Kontakt

 __    __   _  _  _  __ __ 
\ \ / / | | | \ | | | \/ |
\ \ /\ / / _ | | | \| | | |\/| |
\ V V / | |_| | | |\ | | | | |
\_/\_/ \___/ |_| \_| |_| |_|
Zadanie kódu zobrazené v štýle ASCII art.